Terms & Conditions

Welkom op de website van SILKSILKY ("de Website", "wij", "ons" of "onze"). SILKSILKY stelt deze website beschikbaar aan haar klanten als een service. Lees de volgende gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden") zoals deze van toepassing zijn op uw gebruik van onze Website. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord de volgende regel te volgen en hieraan gebonden te zijn. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, gebruik dan deze website op geen enkele manier.

Daarnaast behoudt SILKSILKY zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Website gebruikers moeten akkoord gaan met en zich houden aan deze wijzigingen dienovereenkomstig. Controleer deze pagina regelmatig voor wijzigingen. Elk gebruik van onze website vormt de volledige aanvaarding van onze Servicevoorwaarden op elk moment.

servicebeschrijving

SILKSILKY is een online retailer van hoogwaardige goederen die worden aangeboden tegen een goede prijs voor de consument. Met het lidmaatschap kunnen klanten een verscheidenheid aan producten kopen, van accessoires tot essentiële items, die maandelijks exclusief aan onze leden worden aangeboden.

Beperkingen gebruiken

Alle inhoud op de SILKSILKY website, inclusief alle afbeeldingen, teksten, audio-en videoclips, zijn onderworpen aan auteursrechtelijke bescherming en/of andere intellectuele eigendomsrechten of licenties van SILKSILKY. De volledige inhoud van de SILKSILKY-website is auteursrechtelijk beschermd als een volledig werk volgens de Amerikaanse auteursrechtwetten. SILKSILKY verleent u een beperkte licentie voor toegang tot en persoonlijk gebruik van de inhoud van deze website. De inhoud van de SILKSILKY website is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik door de gebruikers van onze website.

Geschiktheid voor lidmaatschap

Het lidmaatschap van SILKSILKY.com is gratis. Onze Lidmaatschapsdiensten zijn echter niet beschikbaar voor gebruikers jonger dan 18 jaar of leden die naar eigen goeddunken zijn Geblokkeerd of verwijderd uit de SILKSILKY-systemen. Leden gaan akkoord met alle Gebruiksvoorwaarden en hoeven alleen een lidmaatschap aan te vragen als ze in aanmerking komen.

Opmerking

SILKSILKY kan contact met u opnemen of u servicegerelateerde en/of promotionele communicatie sturen per post, e-mail, Algemene websitemeldingen en meer met behulp van de contactgegevens die u ons hebt verstrekt.

Prijs

Bij SILKSILKY, zijn we toegewijd aan het aanbieden van onze klanten van hoge kwaliteit producten tegen lage prijzen. Onze producten worden alleen online verkocht in beperkte hoeveelheden en beschikbaarheid. We hebben ons best gedaan om onze artikelen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven op de website. Houd er rekening mee dat variaties in stijl, kleur, grootte, vorm en uiterlijk kunnen optreden. Als u niet tevreden bent met uw aankoop, raadpleegt u onze sectie retourneren en ruilen voor verdere hulp.

Alle prijzen op de site zijn aangegeven in Amerikaanse EUR.

Internationale Verzending

De goederen worden geïmporteerd op naam van de ontvanger/koper. De ontvanger heeft SILKSILKY gemachtigd om de goederen namens hem in te voeren. Bovendien stemt de ontvanger/koper ermee in dat SILKSILKY de verplichting om de goederen namens hem te importeren kan delegeren aan een onderaannemer (bijv. douane-expediteur). De ontvanger betaalt de belastingen en heffingen bovenop de aankoopprijs van de goederen.

Gebruik van de website

U mag de SILKSILKY Website niet gebruiken voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden. Intimidatie op welke manier of in welke vorm dan ook van de Website, inclusief via e-mail en chat of door obscene of aanstootgevende taal, is ten strengste verboden. Hoewel SILKSILKY het gedrag van zijn gebruikers niet kan controleren, is het een strikte schending van deze Algemene Voorwaarden om informatie die van onze website is ontvangen te gebruiken om een andere persoon lastig te vallen, te misbruiken of te schaden, of om contact op te nemen, te adverteren, te vragen of te verkopen aan gebruikers zonder zijn/haar voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.

Bovendien gaat u ermee akkoord dat geen opmerkingen of andere Gebruikersbijdragen die u op de website van SILKSILKY indient, de rechten van derden schenden, waaronder auteursrechten, handelsmerken, gegevensbescherming of andere persoonlijke rechten.U gaat er verder mee akkoord dat geen enkel commentaar dat u op de Website plaatst lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal is of bevat. U bent en blijft als enige verantwoordelijk voor de inhoud van alle door u gemaakte opmerkingen.

Gebruikersinvoer

SILKSILKY streeft ernaar een interactieve relatie tot stand te brengen met de leden van haar website en diensten. Gebruikerscommentaren, feedback, suggesties, ideeën en andere inzendingen die op of vanaf deze Website aan SILKSILKY worden bekendgemaakt, ingediend of aangeboden, zijn en blijven eigendom van SILKSILKY. Gebruikers dragen alle eigendomsrechten en belangen over aan SILKSILKY en staan ons bedrijf toe om alle opmerkingen zonder beperking te gebruiken voor commerciële of andere doeleinden. Daarnaast is SILKSILKY niet verplicht (1) opmerkingen vertrouwelijk te behandelen; (2) om een vergoeding te betalen aan gebruikers voor opmerkingen; of (3) om te reageren op opmerkingen van gebruikers.

Correctie van website fouten

De informatie op de SILKSILKY website kan typografische fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij behouden ons het recht voor om alle informatie die wij passend achten op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken. Houd er rekening mee dat dergelijke fouten betrekking kunnen hebben op productinformatie, prijzen en beschikbaarheid. In deze gevallen hebben wij het recht om alle bestellingen met prijsfouten of onjuistheden te annuleren. Onze excuses voor het ongemak.

Schade

Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in om SILKSILKY (en haar functionarissen, directeuren, agenten, dochterondernemingen, joint ventures en werknemers) schadeloos te stellen en te vrijwaren van claims of eisen, evenals van verliezen, uitgaven, schade en kosten die voortvloeien uit een schending van deze gebruiksvoorwaarden of activiteiten met betrekking tot uw account (inclusief nalatig of onwettig gedrag).

Wijziging/beëindiging van de website

In geval van beëindiging blijft u gebonden aan uw verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief de garanties die u hebt gegeven en de disclaimers en beperkingen van aansprakelijkheid. SILKSILKY is niet aansprakelijk jegens u of derden voor de beëindiging van uw toegang.

Links van derden

Om onze website te verbeteren, kan SILKSILKY diensten van externe derden gebruiken en promoten. Maar zelfs als de derde partij verbonden is met SILKSILKY, hebben we geen controle over deze diensten en doen we geen uitspraken met betrekking tot deze personen of organisaties. Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid, tijdigheid, betrouwbaarheid of beschikbaarheid van dergelijke partijen. Externe websites die zijn gekoppeld aan onze website, die allemaal afzonderlijke privacy-en gegevensverzamelingspraktijken hebben, zijn alleen voor uw gemak en u bezoekt deze daarom op eigen risico.

WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK ALS GEVOLG VAN DE HANDEL MET EEN WEBSITE VAN EEN DERDE PARTIJ OF EEN DEALER OF EXPLOITANT VAN EEN DERGELIJKE WEBSITE VAN EEN DERDE PARTIJ.

DISCLAIMER

ALLE INHOUD, PRODUCTEN EN DIENSTEN OP DE SITE OF VAN EEN WEBSITE WAARNAAR DE SITE IS GEKOPPELD (EEN "GELINKTE SITE") WORDEN AAN U VERSTREKT "ZONDER GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK" ZONDER GARANTIES OF GARANTIES. SILKSILKY GEEFT GEEN GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, IN VERBAND MET ALLE INHOUD, PRODUCTEN EN DIENSTEN OP DEZE WEBSITE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL, NIET-INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN, VEILIGHEID OF NAUWKEURIGHEID. HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT DOOR EEN GEBRUIKER IS VOOR RISICO VAN DE GEBRUIKER.

BEPERKING

SILKSILKY IS NIET AANSPRAKELIJK JEGENS U VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE ZAKELIJKE, GEVOLGSCHADE OF VOORBEELDIGE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID VAN HET GEBRUIK VAN DE MATERIALEN EN DIENSTEN OP DEZE SITE OF DE PRESTATIES VAN HAAR PRODUCTEN (ZELFS ALS SILKSILKY OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE).